پیام تسلیت به جناب آقای پروفسور قورچیان

استاد ارجمند، جناب پرفسور قورچیان فقدان خواهر و برادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت . غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم .
موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود