طرح پایش سلامت روانی و جسمانی دانشجویان در سال تحصیلی 1400


** قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی **
طرح پایش سلامت روانی و جسمانی دانشجویان در سال تحصیلی 1400 آغاز شد. تمامی دانشجویان می توانند با وارد شدن به سامانه سجاد و از طریق منوی کارنامه سلامت اقدام به تکمیل فرم پایش سلامت نمایند .