اسامی پذیرفته شدگان رشته های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان رشته های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400 اعلام شد. پذیرفته شدگان می توانند از روز شنبه 3 مهرماه با در دست داشتن مدارک زیر به دانشگاه مراجعه نمایند .