تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99


به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز و اساتید گرامی می رساند ، تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی جدید مطابق با جدول زمانبندی زیر می باشد .