تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400

به اطلاع اساتید گرامی و دانشجویان عزیز می رساند , تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1401 موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود جهت اطلاع کلیه عزیزان به شرح ذیل می باشد .