دروس مربوط به دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته

اصول طراحي کامپايلر , ناصحي جوشري-مريم , شنبه , 1200 تا 1400

برنامه‌نويسي وب , آذر ارجمند-محسن , شنبه , 1400 تا 1600


رياضي عمومي 2 , حسين نژاد-وحيده , يک شنبه , 800 تا 1000

مدار‌هاي منطقي , صبوري-زهرا , يک شنبه , 1000 تا 1200

آزمايشگاه مدارهاي منطقي , صبوري-زهرا , يک شنبه , 1200 تا 1400

مباني کامپيوتر و برنامه‌نويسي , آذر ارجمند-محسن , يک شنبه , 1400 تا 1600

کارگاه مباني کامپيوتر و برنامه‌نويسي , آذر ارجمند-محسن , يک شنبه , 1600 تا 1800

فيزيک 2 , محمدعلي پور-آزاده , يک شنبه , 1600 تا 1800

توسعه کسب‌و‌کار نوپا , محمدي-واحد , يک شنبه , 1600 تا 1800


زبان تخصصي , سرداري-سپيده , دو شنبه , 1200 تا 1400

رياضيات گسسته , شعباني سلطانمرادي-مهرداد , دو شنبه , 1400 تا 1600

طراحي الگوريتم‌ها , صدر-حسين , دو شنبه , 1400 تا 1600

مهندسي نرم‌افزار 1 , صدر-حسين , دو شنبه , 1600 تا 1800


زبان انگليسي 1 , کريمي پينچاهي-زهرا , سه شنبه , 800 تا 1000

فيزيک 1 , پوررجبي-زينب , سه شنبه , 1400 تا 1600

سيستم‌هاي عامل , آذر ارجمند-محسن , سه شنبه , 1400 تا 1600

آزمايشگاه سيستم‌هاي عامل , آذر ارجمند-محسن , سه شنبه , 1600 تا 1800


ريزپردازنده و زبان اسمبلي , نعمتي پرشکوه-فروغ , چهار شنبه , 800 تا 1000

آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلي , نعمتي پرشکوه-فروغ , چهار شنبه , 1000 تا 1200

گرافيک کامپيوتري , نصيري-مريم , چهار شنبه , 1200 تا 1400

جبر خطي کاربردي , صيحاني پرشکوه-فاطمه , چهار شنبه , 1400 تا 1600

داده کاوي , جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه , 1400 تا 1600

نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها , جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه , 1600 تا 1800