دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

روانشناسي سازماني , سعيدي-مريم , شنبه , 1000 تا 1200

زبان انگليسي , عباسي ملاطي-طوبي , شنبه , 1000 تا 1200

رياضي کاربردي (2) , جامه-آتيه , شنبه , 1400 تا 1600

مالي (1) , حيدري-تارا , شنبه , 1600 تا 1800


رفتار سازماني , قدم زن جلالي-اصغر , يک شنبه , 1400 تا 1600

روش تحقيق , نظريان-بلال , يک شنبه , 1400 تا 1600

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها , تقواي نخجيري-عباس , يک شنبه , 1400 تا 1600

رفتار سازماني , قدم زن جلالي-اصغر , يک شنبه , 1600 تا 1800


اصول حسابرسي (2) , شيخي-سميرا , دو شنبه , 800 تا 1000

حسابداري مالياتي , ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه , 800 تا 1000

مباني حسابداري مديريت , ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه , 1000 تا 1200

اصول حسابداری (۲) , سمیع پور-ریحانه , دوشنبه ، 1000 تا 1200

حسابداري و حسابرسي بخش عمومي (تجمیع شده با حسابرسی دولتی) , شيخي-سميرا , دو شنبه, 1000 تا 1200

کنترل‌هاي داخلي و نظام راهبري شرکتي , ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه , 1200 تا 1400

حسابداري ميانه (1) , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , دو شنبه , 1400 تا 1600

بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي , رضائي-هاجر , دو شنبه , 1400 تا 1600

مالياتي (2) , حسين زاده-زهرا , دو شنبه , 1400 تا 1600

حسابداري پيشرفته (1) , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , دو شنبه , 1600 تا 1800

نرم‌افزارهاي کاربردي در حسابداري , نصيري-مريم , دو شنبه , 1600 تا 1800


حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي , رضائي-هاجر , سه شنبه , 800 تا 1000

مباحث جاري در حسابداري , پاکار ارباستان-سميه , سه شنبه , 800 تا 1000

اصول حسابداري(1) , بلالي-آيت , سه شنبه , 1000 تا 1400

آمار کاربردي (2) , شعباني-محجوبه , سه شنبه , 1000 تا 1200

مباحث جاري در حسابرسي , شيخي-سميرا , سه شنبه , 1000 تا 1200

حسابداري ميانه (1) , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , سه شنبه , 1200 تا 1400

زبان تخصصي (1) , اميني-سمانه , سه شنبه , 1200 تا 1400

مديريت توليد و عمليات , جباري-مريم , سه شنبه , 1200 تا 1400

مديريت مالي (2) , مومن پور -فاطمه , سه شنبه , 1200 تا 1400

بهايابي (1) , فلاح مرادي-سيدمصطفي , سه شنبه , 1400 تا 1600

اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت , مومن پور -فاطمه , سه شنبه , 1400 تا 1600

حسابداري موارد خاص , چغاله-مرتضي , سه شنبه , 1400 تا 1600

اقتصاد کلان , عليزاده خيري-مصطفي , سه شنبه , 1600 تا 1800

حسابداري دولتي (2) , فلاح مرادي-سيدمصطفي , سه شنبه , 1600 تا 1800