دروس مربوط به دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته

 روانشناسی تربیتی , شریفی-مهشید , شنبه ، 800 تا 1000

روانشناسی عمومی , امیریان-لیلا , سه شنبه , 800 تا 1000

مباني مديريت اسلامي , خجسته پور-مريم , شنبه , 800 تا 1000

سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش , شيخ پور-رحمتعلي , شنبه , 800 تا 1000

توليد محتواي الکترونيکي , سليماني نژاد-زهرا  , شنبه , 1000 تا 1200

نگارش و تدوين متون و گزارش هاي علمي , شيخ پور-رحمتعلي , شنبه , 1000 تا 1200

مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي , خجسته پور-مريم , شنبه , 1000 تا 1200

مشاوره تحصيلي و شغلي , پوراحمدي صومعه سرايي-طاهره , شنبه , 1200 تا 1400

آموزش خدمات کتابخانه ای و مهارت سواد اطلاعاتی , شیخ پور-رحمتعلی , شنبه ,1200 تا 1400

متون تخصصي علوم تربيتي , جوادي شلماني-طيبه , شنبه , 1200 تا 1400

روش هاي اصلاح رفتار , موسوي-سيده سميه , شنبه , 1400 تا 1600

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد اسلام , شیخ پور-رحمتعلی , شنبه 1400 تا 1600

مدیریت عمومی , پورکاکرودی-زهرا , شنبه , 1600 تا 1800


کاربرد رايانه در تعليم و تربيت , تيره دست-فائزه , يک شنبه , 1400 تا 1600


آموزه هاي تربيتي آيات قرآن , عبداللهي-محمد , دو شنبه , 800 تا 1000

مکتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي , عبداللهي-محمد , دو شنبه , 1000 تا 1200

مقدمات روش هاي تحقيق کمي وکيفي , اصغري-محمود  , دو شنبه , 1200 تا 1400

روانشناسي و آموزش کودکان با نيازهاي ويژه , قاسمي گوابري-اسمعيل , دو شنبه , 1400 تا 1600


آراي تربيتي انديشمندان مسلمان , نورس-پيمان , سه شنبه , 800 تا 1000

روانشناسی عمومی , امیریان-لیلا , سه شنبه , 800 تا 1000

روان شناسي ياد گيري , سعيدي-مريم , سه شنبه , 1000 تا 1200

مباني واصول تعليم و تربيت , عبداللهي-محمد , سه شنبه , 1000 تا 1200

روان شناسي سلامت , اميريان-ليلا , سه شنبه , 1200 تا 1400

ارزشيابي آموزشي , موسوي-سيده سميه , سه شنبه , 1200 تا 1400

طراحي آموزشي , پورکاکرودي-زهرا , سه شنبه , 1400 تا 1600

رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان هاي آموزشي , فلاح چاي-سيده مونا , سه شنبه , 1400 تا 1600

خانواده در اسلام , نورس-پيمان , سه شنبه , 1400 تا 1600

منطق , نورس-پيمان , سه شنبه , 1600 تا 1800

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان , موسوي-سيده سميه , سه شنبه , 1600 تا 1800