دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی پیوسته

 مباني استعداد يابي ورزشي , حسيني-سيد نظام , شنبه , 1200 تا 1400

رشد حرکتی , قلی زاده قره قشلاق-مهدی , شنبه ، 1200 تا 1400

 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي , حسين نژادکومله-علي , شنبه , 1400 تا 1600

مقدمات جامعه شناسي ورزشي , صيادي-محمد , شنبه , 1400 تا 1600

فعاليت هاي بدني و تندرستي , حسني-آمنه , شنبه , 1400 تا 1600

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش , حسيني-سيد نظام , شنبه , 1400 تا 1600

مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي , شکيب-حسين , شنبه , 1600 تا 1800

مقدمات بازاريابي در ورزش , صيادي-محمد , شنبه , 1600 تا 1800


زبان عمومي , فلاح غلامعلي پور ليالستاني-مريم , يک شنبه , 1600 تا 1800


حرکات اصلاحي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , دو شنبه , 800 تا 1000

تغذيه ورزشي وکنترل وزن , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , دو شنبه , 1000 تا 1200


مقدمات روان شناسي ورزشي , سعيدي-مريم , سه شنبه , 800 تا 1000

اصول و روش شناسي تمرين , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , سه شنبه , 800 تا 1000

ايمني و بهداشت فردي در ورزش , صباح-فاطمه , سه شنبه , 800 تا 1000

آمار و رياضي در علوم ورزشي , خجسته کومله-محبوبه , سه شنبه , 800 تا 1000

فيزيولوژي ورزشي , رحمتي-سياوش , سه شنبه , 1000 تا 1200

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي , صباح-فاطمه , سه شنبه , 1000 تا 1200

آناتومي انسان , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , سه شنبه , 1000 تا 1200

اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , سه شنبه , 1200 تا 1400

فيزيولوژي تمرين , پوربابايي-محرره  , سه شنبه , 1200 تا 1400

فيزيولوژي انسان , رحمتي-سياوش , سه شنبه , 1200 تا 1400

تاريخ تربيت بدني و ورزش , صباح-فاطمه , سه شنبه , 1200 تا 1400

مقدمات مکانيک حرکت انسان , عاشوري-عذرا , سه شنبه , 1400 تا 1600


حرکت شناسي ورزشي , قاري پور-الهام , چهار شنبه , 800 تا 1000

متون خارجي در علوم ورزشي , آريان-زينب , چهار شنبه , 1000 تا 1200

مباني کار آفريني و اشتغال زايي ورزشي , صيادي-محمد , چهار شنبه , 1200 تا 1400