دروس مربوط به دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی نرم افزار ، استاد صدر ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

معادلات دیفرانسیل ، استاد محمدپور ضیایی ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


ریاضیات گسسته ، استاد رضائی ، یکشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

زبان تخصصی نرم افزار ، استاد سرداری ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


گرافیک کامپیوتری (1) ، استاد شعبانی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

زبان ماشين و اسمبلي ، استاد نعمتی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12


شبیه سازی کامپیوتر ، استاد نصیری ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

ایجاد بانک اطلاعاتی ، استاد آذرارجمند ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16


معماري کامپيوتر ، استاد نعمتی ، چهارشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

طراحي الگوريتم ها ، استاد محمدی ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

طراحي سيستم هاي شيء گرا ، استاد محمدی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

آمار و احتمالات مهندسي ، استاد حسینی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

سيستم هاي خبره ، استاد جمشیدی نژاد ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مهندسي اينترنت ، استاد جمشیدی نژاد ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

شيوه و ارائه مطلب علمي و فني ، استاد محمدی ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18