دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

آمار و احتمالات , شعباني سلطانمرادي-مهرداد , شنبه , 1400 تا 1600

ماليه عمومي , تقواي نخجيري-عباس , شنبه , 1600 تا 1800


رياضي کاربردي , خجسته کومله-محبوبه , يک شنبه , 800 تا 1000

کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري , تيره دست-فائزه , يک شنبه , 1000 تا 1200

کاربرد کامپيوتر در حسابداري (3) , تيره دست-فائزه , يک شنبه , 1000 تا 1200


حسابرسي (2) , شيخي-سميرا , دو شنبه , 1200 تا 1400

مديريت مالي (2) , نظريان-بلال , دو شنبه , 1200 تا 1400

پژوهش عملياتي (2) , شعباني سلطانمرادي-مهرداد , دو شنبه , 1400 تا 1600

حسابداري ميانه(2) , چغاله-مرتضي , دو شنبه , 1400 تا 1600

حسابداري مالي , چغاله-مرتضي , دو شنبه , 1400 تا 1800

حسابداري دولتي (2) , ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه , 1600 تا 1800

حسابداري صنعتي (3) , فلاح مرادي-سيدمصطفي , دو شنبه , 1600 تا 1800


حسابداري پيشرفته (2) , بلالي-آيت , سه شنبه , 1600 تا 1800


زبان تخصصي (2) , آريان-زينب , چهار شنبه , 1200 تا 1400

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار , مومن پور -فاطمه , چهار شنبه , 1400 تا 1600

مباحث جاري در حسابداري , پورحسيني ليلاکوه-رضا , چهار شنبه , 1600 تا 1800