دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

 مديريت کسب‌وکار , حسيني پور-سيدوحيد , شنبه , 1200 تا 1400


آمار و احتمالات , حسيني-سيده الهه , دو شنبه , 1000 تا 1200

حسابرسي (2) , حسين زاده-زهرا , دو شنبه , 1000 تا 1200

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري , زريان-سينا , دو شنبه , 1200 تا 1400

بازار پول و سرمايه , رضائي-هاجر , دو شنبه , 1400 تا 1600

پول و ارز و بانکداري , يوسفي-عظيم , دو شنبه , 1400 تا 1600

حسابداري مالي پيشرفته 1 , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , دو شنبه , 1600 تا 1800

حسابداري پيشرفته (1) , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , دو شنبه , 1600 تا 1800

زبان تخصصي (2) , روحاني راد-محبوبه , دو شنبه , 1600 تا 1800


مباحث جاري در حسابداري , پاکار ارباستان-سميه , سه شنبه , 800 تا 1000

مديريت توليد , جباري-مريم , سه شنبه , 1200 تا 1400

تنظيم و کنترل بودجه دولتي , مومن پور -فاطمه , سه شنبه , 1400 تا 1600

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار , بلالي-آيت , سه شنبه , 1400 تا 1600

اقتصاد کلان , عليزاده خيري-مصطفي , سه شنبه , 1600 تا 1800

حسابداري دولتي (2) , فلاح مرادي-سيدمصطفي , سه شنبه , 1600 تا 1800