گروه های ارائه شده دروس عمومی

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  , نوربخش  - بهمن , شنبه , 1400 تا 1600

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  , نوربخش  - بهمن , شنبه , 1600 تا 1800

اخلاق و تربيت اسلامي  , ميرزا زاده-احمد , شنبه , 1600 تا 1800


انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  , نوربخش  - بهمن , يک شنبه , 1200 تا 1400

فارسي , مؤيدناصري-سميه , يک شنبه , 1400 تا 1600

فارسي , اقباليان-سيده ساجده , يک شنبه , 1600 تا 1800


تاريخ اسلام  , روستائي-علي , سه شنبه , 800 تا 1000

انديشه اسلامي (2) , بابائي گلسفيدي-منوچهر , سه شنبه , 800 تا 1000

دانش خانواده و جمعيت , بابائي گلسفيدي-منوچهر , سه شنبه , 1000 تا 1200

تاريخ اسلام  , روستائي-علي , سه شنبه , 1000 تا 1200

انديشه اسلامي (2) , نورس-پيمان , سه شنبه , 1000 تا 1200

انديشه اسلامي 1 , نورس-پيمان , سه شنبه , 1200 تا 1400

تاريخ اسلام  , روستائي-علي , سه شنبه , 1200 تا 1400

تفسير موضوعي قرآن مجيد-نهج‌البلاغه , محمدزاده لياسي-محمد , سه شنبه , 1400 تا 1600

تفسير موضوعي قرآن مجيد-نهج‌البلاغه , محمدزاده لياسي-محمد , سه شنبه , 1600 تا 1800

فارسي , اقباليان-سيده ساجده , سه شنبه , 1600 تا 1800