دروس مربوط به دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 فيزيولوژي فعاليت بدني کودکان و نوجوانان , پنجشنبه , 8 تا 10 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

سمينار در فيزيولژي ورزشي و تندرستي , پنجشنبه , 8 تا 10 , استاد(رحمتي-سياوش)

آزمون، تجويز و نظارت بر آمادگي بدني , پنجشنبه , 10 تا 12 , استاد(طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد)

تغذيه ورزشي و تندرستي , پنجشنبه , 10 تا 12 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

فيزيولوژي فعاليت بدني زنان و سالمندان و افراد خاص , پنجشنبه , 12 تا 14 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

فيزيولوژِي ورزشي در تندرستي , پنجشنبه , 12 تا 14 , استاد(طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد)

اصول طراحي و برنامه ريزي فعاليت بدني , پنجشنبه , 14 تا 16 , استاد(طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد)

اصول تجويز فعاليت ورزشي , پنجشنبه , 14 تا 16 , استاد(رحمتي-سياوش)

ارزيابي فعاليت بدني و آمادگي جسماني , پنجشنبه , 16 تا 18 , استاد(حسين نژادکومله-علي)