مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های باآزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان رشته های با آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته بدینوسیله مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح زیر به اطلاع کلیه عزیزان می رسد . لازم است پذیرفته شدگان با در دست داشتن مدارک از روز سه شنبه 6 مهرماه به دانشگاه مراجعه نمایند.
1 . اصل شناسنامه و سه برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه
2 . اصل کارت ملی و سه برگ تصویر تصویر پشت و وی کارت ملی
3 . سه قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه در سال جاری
4 . مدارک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه و یک برگ تصویر آن (برای برادران)
5 .اصل یا گواهی دیپلم :
برای دانش آموختگان نظام 6-3-3 : اصل یا گواهی دیپلم + اصل کارنامه سه سال آخر
برای دانش آموختگان نظام سالی واحدی : اصل یا گواهی دیپلم + اصل کارنامه + اصل گواهس سال ماقبل دیپلم + اصل یا گواهی پیش دانشگاهی + اصل کارنامه پیش دانشگاهی
6 . درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم از سامانه "دریافت تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پررورش" و ارائه گد پیگیری آن