لیست اسامی و شماره دانشجویی های دانشجویان ورودی بهمن 1399 به تفکیک مقاطع تحصیلی


بدینوسیه به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز ورودی بهمن ماه 1399 می رساند ، لیست شماره های دانشجویی به تفکیک مقاطع تحصیلی مختلف به شرح جداول زیر می باشد . دانشجویان جدیدالورود می توانند با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری . شماره شناسنامه خود به عنوان رمز عبور وارد سامانه جامع آموزش شده واقدام به انتخاب و ثبت واحدهای پیشنهادی آموزش نمایند .