قرارگیری سامانه آموزش الکترونیکی موسسه در لیست بهره مندی از اینترنت رایگان


به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز و اساتید گرامی می رساند ، با توجه به تلاش های انجام شده نام موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود و سامانه آموزش مجازی و الکترونیکی موسسه و مرکز داده ی اختصاص یافته به سامانه در لیست موسسات آموزش عالی بهره مند از اینترنت رایگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منتشر شده در تاریخ 8 اردیبهشت ماه قرار گرفت و بنابراین مصرف اینترنت دانشجویان عزیز و اساتید گرامی در زمان استفاده از این سامانه رایگان خواهد بود .
برای دسترسی به لیست اسامی موسسات آموزش عالی جهت اینترنت رایگان وزارت علوم می توانید به پایگاه اطلاعاتی آموزش الکترونیکی وزارت علوم به آدرس زیر مراجعه نمایید .

http://elearning.msrt.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/